Akademika Jovana Surutke 3, Banja Luka 066 755 755 akupunkturabl@gmail.com

Moksibustija

Moksibustija je alternativna metoda tradicionalne kineske medicine koja se koristi već više hiljada godina. Akupunktura je nerazdvojno povezana sa moksibustijom čime se povećava njezino terapijsko djelovanje i često se koriste u kombinaciji. Sama metoda podrazumijeva zagrijavanje akupunkturnih tačaka direktno ili indirektno putem aplicirane akupunkturne iglice. Štapići mokse su napravljeni od sušenog i mljevenog divljeg pelina. Pelin (Artemisia vulgaris) se pokazao kao najbolja trava, čije jednakomjerno sagorijevanje oslobađa toplinu, te na taj način omogućava terapijsko djelovanje.
moksibustija
Primjena akupunkture, ventuze (cupping terapija) i moksibustije samostalno ili u kombinaciji ima nadoponjavajuće djelovanje, čime se postižu bolji terapijski učinci.
Kako je Yin nerazdvojno povezan sa Yangom takođe je i akupunktura nerazdvojno povezana sa moksibustijom.
U cijeloj istoriji tradicionalne kineske medicne akupunktura je uvijek bila nerazdvojivo povezana sa moksibustijom. Ove dvije metode su jednako vrijedne i često se koriste u kombinaciji. U „ Hiljadu dukata Formula „ stoji da doktor nije dobar doktor ako ne koristi obe metode..