Akademika Jovana Surutke 3, Banja Luka 066 755 755 akupunkturabl@gmail.com

Kontakt

Adresa:
Akademika Jovana Surutke 3
78000 Banja Luka

Telefon
066 755 755
065 672 476

Email:
akupunkturabl@gmail.com

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 19:00
Subota: 07:00 - 12:00