Akademika Jovana Surutke 3, Banja Luka 066 755 755 akupunkturabl@gmail.com

Elektroakupunktura

ELEKTRO AKUPUNKTURA koristi pulsirajuću električnu struju koja preko akupunkturnih igala stimuliše akupunkturne tačke na tijelu pacijenta. Dobri rezultati su vidljivi kod liječenja neuroloških oboljenja, bolnih stanja, hroničnog bola, spazma, paralize.
APARATI ZA ELEKTROAKUPUNKTURU: Postoje raziičite vrste aparata za elektroakupunkturu što zavisi od proizvođača. Aparati proizvode struju niske frekvencije i niske voltaže, oko 12 V.
ELektrična struja preko akupunkturnih tačaka vrši električnu stimulaciju živaca, skeletne i glatke muskulature.
elektroakupunktura
Ova nadraženost ima određena dejstva i efekte koji se koriste u terapiji bolnih stanja i anesteziji.
1. ANALGETIČKO DEJSTVO.
Pomoću električne struje niskih frekvencija povećava se prag osetljivosti za bol i smanjuje se edem između nervnih zavrsetaka, čime se postiže dobar analgetički efekat, koji se koristi u analgeziji i anesteziji akupunkturom.
2. POVEĆANJE PERIFERNOG PROTOKA I POBOLJŠANJA CIRKULACIJE KRVI.
Ovo je efekat koji se postiže dejstvom elektroakupunkture, a postiže se povećanom vazodiletacijom perifernih krvnih sudova i ubrzanim protokom krvi. To poboljšanje periferne cirkulacije omogućuje antieksudativno i antiinflamatorno dejstvo na patološke procese. Pored toga, bolja cirkulacija omogućuje bolju ishranu mišićnog tkiva i nerava, čime se omogućuje brža regeneracija oštećenih tkiva. Otuda se elektroakupunktura koristi za rehabilitaciju u fizioterapeutske svrhe.
3. POVEĆANJE BAZALNOG TONUSA I KONTRAKTIBILNOST MIŠIĆA. Nadražaj nervnih vlakana i povećanje normalne kontrakcije mišića kod elektroakupunkture koristi se za liječenje oboljenja motornih nerava.
KONTRAINIDIKACIJE. Elektrostimulacija se ne smije koristiti kod bolesnika sa ugrađenim srčanim stimulatorom - pacemekerom, trudnice i iznemogle osobe.
Terapiju akupunkture, elektro akupunkture radi Topalovic dr Anita specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
elektroakupunktura